Bu kapsamda Erdemli Belediyesi, Romanya Braila Belediyesi, Romanya Galati Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi iş birliği ile “Sürdürülebilir Tarım ve İklim Değişikliğinin Azaltılması” projesinde ilk adımlar atıldı. Proje sayesinde iklim krizinin tarıma olan etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Projenin detayları Erdemli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. Proje kapsamında, Erdemli Belediyesi, Romanya Braila Belediyesi, Romanya Galati Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi iş birliği yapacak. Yeşil Bir Gelecek Hibe Programı kapsamında desteklenen proje, Avrupa Birliği (AB) tarafından finansmanı sağlanan ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda, Vilayetler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Başkanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmektedir.

Proje kapsamında, bilinçlendirme kampanyaları, eğitim ve öğretim faaliyetleri ve katılımcı politika karar alma süreçleri yoluyla müdahale alanındaki tarımsal biyolojik çeşitliliği korumak, yerli türlerin korunmasında çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerin farkındalığını arttırmak, tarımsal biyoçeşitliliğin önemi konusunda çocuklar da dâhil yerel toplulukların farkındalığını artırmaya varıncaya kadar birçok alanda çalışmalar yapılacak.

İklim değişikliği krizine dikkat çekilmesi gerektiğini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bugün açılışını yaptığımız projemiz ile tüm dünyanın en önemli sorunu olan iklim değişikliği sorununa tarımsal çerçevede dokunmak ve iklim değişikliğinin tarımdaki etkilerinin azaltılması için çalışmalar yapacağız. Erdemlide tarımsal alanlarda bilimsel çalışmalar yapacağız, çiftçilerimizi eğiteceğiz ve yapacağımız etkinlikler ile çocuklarımızda ve gençlerimizde iklim değişikliğinin farkındalığını arttıracağız. Tabi aynı zamanda proje ortağımız Romanya’dan Brelia Belediyesi ile bu çalışmalar eş güdümlü olarak yürüteceğiz. Yanımızda iki önemli üniversite olacak. Projeler konusunda her zaman bize büyük destek sunan Mersin Üniversitemiz ve Romanya’dan Galati Üniversitesi çalışmalarımızda bizlere destek sunacak” diye konuştu.

Mersin’de tarımsal alanda işbirliği yapmak ve bunu geliştirmek istediklerini ifade eden Romanya Braila Belediye Başkanı Vorel Maran Dragomir, “ Ülkemizde Türk insanı gördüğüm zaman memnun oluyorum. 1992 yılında Mersin Serbest Bölgesi ile Braila Serbest Bölgesi birbirinin kopyasıdır. Sulama sisteminde Braila Romanya’da birinci sıradadır. Sulama sistemi çok önemlidir fakat iklim değişikliği olayı nedeniyle bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Ülkemizde tarımla uğraşanlara sulama sistemi ücretsizdir. Ülkemizdeki birçok kişi bu sulama sistemini kullanmaktadır. Sulama sistemine bağımlıyız o olmazsa iş yapamayız. Birleşik Arap Emirliklerinden bir şirketle birlikte bizim şirketimiz yaklaşık 56 bin hektar arazide tarım faaliyetlerini yapmaktadır. Üretimlerimizin yüzde doksandan daha fazlasını Asya ve Avrupa’ya ihraç etmekteyiz. Yeni fırsatlar ve yeni çözümler bulmak bu projede bizim sorumluluğumuz, tarımsal çeşitliliği geliştirmek, organize etmek ve yiyecek güvenliğini sağlamak da bu projede gerçekleştirmemiz gereken bizim sorumluluğumuzdur. Erdemli Belediye Başkanımıza, Mersin Üniversitesi Rektörümüze ve diğer katılımcılara teşekkür ediyorum. Tarımsal alanda tekrar işbirliği yapmak ve bunu geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

İklim krizinin tarım sektöründeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “Erdemli Belediyesi ile 2023 yılı içerisinde 2 adet ulusal, 2 adet uluslararası projeleri hayata geçirdiğini belirterek, bundan sonrası için iklim krizinin tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirip, saha çalışmaları yapıp bu etkiyi bilimsel çalışmalar ışığında nasıl azaltabiliriz bulmaya çalışacağız” diye konuştu.

Öte yandan programa, Romanya Braila Belediye Başkanı Vorel Maran Dragomir, Braila Belediye Başkanı Danışmanı M. Carmela B. Dragomir, Galati Üniversitesi Rektör yardımcısı Cristian Silviu Simionescu, Avrupa Birliği Başkanlığı A.B. işleri uzmanı Selman Çetin, Prof. Dr. Erol Yaşar ve öğretim üyeleri, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, belediye meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Advert