Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Mersin Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan çalışmalara Kastamonu Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi H. Asena Kızılarslanoğlu’nun Bilimsel Sorumluluğunda 15 kişilik bir ekiple başlanıldı.

Kazı çalışmalarında Arkeolog ve Seramik uzmanının yanı sıra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayça Gerçek, Araştırma Görevlisi Hakan Gerçek, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nisa Erkovan ve öğrencileri yer alıyor.

Nekropol’ün turizme açılma çalışması

Kızılarslanoğlu, antik kentin kuzeyindeki Nekropol’ün turizme açılması için kazı ekibiyle birlikte farklı tipteki mezarların dijital belgeleme çalışmaları ile arşivini oluşturmak için fotoğraflama çalışması yaptıklarını söyledi.

Gazetecilere çalışmalar hakkında bilgi veren Kızılarslanoğlu, kazı çalışmalarına bu yıl ağırlıklı olarak depo ve arazide dijital veri hazırlama, belgeleme çalışmaları ile başlanıldığını kaydetti.

Kazısı tamamlanmış, tapınak tipli, oda, kamasorium, lahit gibi çok sayıda farklı tipolojide bulunan mezarın yer aldığı Kuzey Nekropolü’nün turizme açılması amacıyla yapılacak çevre düzenlemeleri çalışmaları için ön hazırlıklara başlanmıştır.

Kızılarslanoğlu, antik kentin kuzey bölümündeki Roma yolu üzerinde farklı tipolojideki mezar yapılarının turizme açılması amacı ile dijital verilerinin elde edilmesi, çevre düzenlemesi ve gezi güzergâhı yapılması amacı ile fotoğraf çekimi ve ölçüm, projelendirme çalışmaları yapıldığını, bu çalışmanın aynı zamanda tanıtım amaçlı kullanılacağını dile getirdi.

Kazı çalışmalarının aynı zamanda depolarda bulunan arkeolojik buluntuların hem restorasyon çalışmaları hem de dijital belgeleme çalışmalarına devam edildiğini vurguladı.

 

Kilikya bölgesinin en büyüklerinden

 

Elaiussa Sebaste antik kenti kuzey Nekropolü’nün Kilikya bölgesinin en büyük Nekropol’lerinden biri olduğunu kaydeden Kızılarslanoğlu, ‘’Antik kentin Kuzey Nekropolü’ndeki kazı çalışmalarıtamamlandı. Buradaki Nekropol, Kilikya bölgesindeki Nekropol’lerin en büyüklerinden birisi’’ diye belirtti.

Roma döneminde yapılan Nekropol’ün Geç Bizans döneminde de kullanıldığına dikkat çeken Kızılarslanoğlu şöyle konuştu:

 

Bölge ve Mersin’in tanıtımına katkı sağlayacak

 

‘’Nekropol’deki mezarlar genelliklebirkaç kez kullanım görmüş aile mezarları olarak kullanılmış. Lahit, kamasorium ve oda mezarlar ile kişilerin ekonomik sınıfına göre değişkenlik gösteriyor. Burası Kilikya bölgesindeki Nekropol’lerin en büyüklerinden bir tanesi. Halihazırda birçok mezar da korunabilmiş durumda. Aynı zamanda çok farklı ve tipolojideki mezarı barındırdığı için turizme açıldığında büyük potansiyele sahip olacak ve Mersin’in tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Hazırlanan dijital veri ile burasını gezen ziyaretçiler aynı zamanda kent nüfusu ve ekonomik düzeyinin de ne derece büyük ve önemli bir yere sahip olduğunu görmüş olacaklar”.

Nekropol’de iki anıtsal, tapınak tipte mezarın bulunduğunu ifade eden Kızılarslanoğlu, bu mezar yapılarının o dönemde ekonomik durumu daha iyi olan veya idareci sınıfındaki kişilere ait olabileceğini düşündüklerini belirtti. Tapınak tipi mezarlar da bölgede önemli bir yere sahip bulunuyor.’’

Kızılarslanoğlu, Ayaş Elaiussa Sebaste antik kenti kuzey bölgesi Roma yolu ve Nekropolü’nün turizme açılması için hazırlanan projenin Bakanlığa ve ilgili kurumlara sunulacağını kaydetti. Bu yıl ki çalışmalar 10 Ekim 2023 tarihinde kadar devam edecek.

Advert