Vali Pehlivan şunları kaydetti; “Bilindiği üzere, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen Seçim Takvimi, 01.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, seçim süreci bu takvim doğrultusunda işlemektedir. Seçimlerin başlamasından sona ermesine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ile ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra ortaya çıkabilecek bütün şikayetleri ve itirazları değerlendirme ve karara bağlama yetkisi ve görevi Anayasamızın 79’uncu maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu’na verilmiştir. Bu görev, Yüksek Seçim Kurulu’nun denetiminde İl ve İlçe Seçim Kurulları tarafından yürütülmektedir.

 

Seçim sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için seçim kurulları tarafından alınan ve yayımlanan kararlar titizlikle takip edilmekte ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

 

Seçim ile ilgili mevzuat hükümleri idareye de birtakım görevler tevdi etmektedir.

Seçim takvimimin açıklandığı tarihten itibaren, Mersin İlimizde seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde yürütülmesi amacıyla geçmiş dönemlerdeki tecrübelerden de istifade edilerek ve mahallin şartları dikkate alınarak gerekli tedbirler planlanmıştır.

Vali başkanlığında, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kolluk birim amirleri ve ilgili diğer yetkililerin katılımıyla seçim güvenlik toplantıları gerçekleştirilmiş, risk analizleri yapılarak görev alacak personelin sorumlulukları ve görev alanları belirtilmek suretiyle İl Seçim Güvenlik Planları hazırlanmıştır.

 

Seçim güvenliği ve buna yönelik tedbirler oy verme günü öncesi ile oy verme günü ve sonrası olmak üzere iki ana başlıkta ele alınmıştır.

İdarenin genel olarak vazifesi, seçim takviminin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve sonuçlandırılması için Seçim Kurulları ile irtibat halinde, sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi maksadıyla; güvenlik, personel, araç, gereç ve benzeri konularda gerekli desteği vermek; vatandaşlarımızın özgür iradesini sağlıklı şekilde, herhangi bir aksaklığa, herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamaktır.

 

İl ve İlçe Seçim Kurullarından aldığımız bilgilere göre 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, Mersin İlimiz genelinde;

13 İlçemizde,

806 Mahallemizde,

906 sandık bölgesinde,

4.455 sandıkta,

toplam 1.387.345 vatandaşımız oy kullanacaktır.

Oy verme işlemi 906 binada kurulacak olan 4.455 sandıkta gerçekleşecektir.

 

Seçim günü;

7.035 İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 2.630 İl Jandarma Komutanlığı personeli, 193 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olmak üzere,

toplam 9.858 güvenlik personelimiz,

1.492 araç görev alacaktır.

Hava araçlarımız, gemilerimiz, botlarımız, motorize ekiplerimiz alınan güvenlik tedbirlerine, görev yapacak olan ekiplere yardımcı olacaktır.

Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi (GAMER) birimlerimiz, jandarma istihbarat ve emniyet istihbarat birimlerimiz, bütün güvenlik kamera sistemlerimiz vasıtasıyla bu süreç takip edilecektir.112 Çağrı Merkezimiz bütün personelleriyle her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışmalarını sürdürecektir.

 

Gerek hassas kişi ve yerlerin gerek enerji altyapısına dair önem arz eden yerlerin korunması gerek kampanya dönemindeki güvenlik hususlarının takibi gerekse olası provokatif eylemlere ilişkin olarak ilgili bütün birimlerimiz ve personelimiz tam kapasite ile görevi başında bulunacaktır.

OY VERME GÜNÜ ÖNCESİ

• Seçim günü görev alacak tüm personele seçim güvenliği eğitimi verilmiştir.

• Seçim sürecini takip etmek maksadıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde 25 kişiden oluşan İl Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. GAMER 7/24 esaslı faaliyet göstermektedir.

 

• İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, il merkezi ve 13 ilçemizde Seçim Harekat Merkezleri oluşturulmuştur.

• Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) bünyesindeki kamera izleme sitemlerinden etkin şekilde faydalanılmaktadır.

• Siyasi Parti binaları ve Seçim Bürolarında gerekli emniyet tedbirleri planlanmıştır.

• Olası provokatif girişimlere yönelik kolluk birimleri tarafından önleyici çalışmalar ile gerekli takip yapılmaktadır.

• Siyasi Parti temsilcilerinin yapmış olduğu açık ve kapalı yer toplantılarında (esnaf ziyaretleri, miting vb.) gereken tedbirler alınmaktadır.

• Oy pusulalarının dağıtımı sırasında İlçe Seçim Kurullarının bulunduğu Adliye binalarında 24 saat esasına göre emniyet tedbirleri alınacaktır.

 

• Sandıkların konulduğu bina ve yapıların dış çevresinde yeteri kadar ihtiyati güvenlik kuvveti bulundurulacaktır.

• Seçim güvenliğine yönelik sandık alanlarında kamera sistemlerinin çalışır halde bulundurulması sağlanacak, elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemler alınacaktır.

 

• Oy verme işlemlerinin özgür ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, sandığın konulduğu bina ve yapıya açılan yollar önceden kontrol edilecek, toplumsal olaylara mahal verilmeyecek, asayiş ve güvenliği etkilemesi muhtemel bütün olumsuzluklara karşı tedbir alınacak, vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına müsaade edilmeyecektir.

 

OY VERME GÜNÜ VE SONRASI

 

• Genel asayiş ve emniyeti muhafaza etmekle görevli olanlar dışındakilerin ruhsatlı dahi olsa silah taşınması yasak olduğundan, bu konuda gerekli yasal takip ve kontroller yapılacaktır.

• Oy verme günü bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı tutulacak, eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda sadece yemek verilmesine müsaade edilerek, 298 sayılı Kanunu’nun 79. maddesi titizlikle uygulanacaktır.

• Sandık kurulunca hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührünün sandık kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa zamanda, İlçe Seçim Kurulu başkanlığına teslim edilmesi için gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır.

• Güzergahlarda gerekli trafik tedbirleri alınarak yolun sürekli trafiğe açık olması sağlanacaktır.

• Oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binalarda gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

• Oy pusulalarının yer aldığı torbaların muhafaza edileceği binalarda çevre aydınlatması ve kamera sistemlerinin çalışır vaziyette olması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Seçim takvimi başladığı günden bugüne Yüksek Seçim Kurulunun kararları, tebliğleri, talimatları, İçişleri Bakanlığımızın tedbirlere ilişkin talimatları takip edilmekte, sorumlu birimler ve personeli bilgilendirilmekte, uygulamalar bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu bağlamda, Mersin İlimizde seçim sürecine ilişkin bütün tedbirleri aldığımızı, gerekli araç ve personel görevlendirmesini yaptığımızı bir kere daha ifade ediyor, huzur ve esenlik içinde bir seçim sürecinin yaşanmasını dileğiyle toplantımıza iştiraklerinizden dolayı teşekkür ediyorum.

Advert