GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-06-2022 19:31

Müdür Akduman Erdemli’de Ormancılık Faaliyetlerini İnceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü şefliklerinde ormancılık çalışmalarını inceledi.

Müdür Akduman Erdemli’de Ormancılık Faaliyetlerini İnceledi

Bölge Müdürü Akduman’a Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, müdür yardımcısı ve şefler eşlik etti.

Şahna Orman İşletme Şefliğinde 2020 yılında 170 nolu bölmede uygulanan endüstriyel ağaçlandırma bölmesinde yapılan bakım çalışmalarında kızılçam fertlerinin iyi gelişim gösterdiği, bakım müdahalesinin uygun olduğu görüldü. Alanda yer yer doğal yolla gelen kızılçam ve karaçam fertlerinin de alınması gerektiği emirlendi. Yine Şahna Şefliğinde 2021 yılında Mescere Tipi Çkcd3 ve 11 hektar sahada uygulanan karaçam tohumlama kesimi ile gelen gençliklerin sağlıklı olduğu görülmüş olup takibinin yapılarak gençlik bakımı ile ve yer yer tohum takviyesi yapılarak sahanın başarısının devam ettirilmesi gerektiği emirlendi.

Alata Orman İşletme Şefliği Hacıalanı Mevkiinde 2013 yılında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte uygulanan Hacılalanı Eğitim Amaçlı Sel Kontrol Uygulaması Proje sahası gezildi. Proje kapsamında Ulusal ve Uluslararası Örnek Sel Kontrol Tedbirleri Uygulama Eğitim Merkezi olarak planlanmış ve ülkemizde ilk kez Erdemli de uygulanmıştır. 99 ha alanda Sa2,Sa3,ÇkSa3,Ard/Sa, ve BDy meşcere tiplerinin olduğu yerlerde uygulanmış olup eski ağaçlandırma sahasıdır. Projede 55,9 ha sahada ekskavatör ile teras, 2,6 ha sahada çalı demetli teras-kafaes tel çit ve geonit çit, 8,9 ha sahada taş kordon ve kafes tel çit, 7,9 ha sahada geonit çitkafes tel ve işçi teras, 20,1 ha sahada meror, 1.6 ha sahada örme çit ve oyuntular da ise kuruduvar eşik, kafes tel eşik, Geonet eşik, gabion eşik ve taş dolgulu ahşap eşik uygulanmıştır. 2013 yılından bugüne kadar yapılan tesisler görevini icra etmiş ancak yer yer bozulan tesislerin bakım ve onarımı 2022 yılında yapılmakta olduğu görülmüştür. Söz konusu sahaya 20bin adet lavanta fidanı dikilmiştir.

Bölge Müdürü Akduman, Alata Orman İşletme Şefliği Gönükara Mevkiinde 2019-2020-2021 yılında uygulanan endüstriyel ağaçlandırma sahalarındaki fertlerin sağlıklı ve uygulanan bakımın yerinde olması konusunda teşekkür etti. Yine 2021 yılı sonbaharında enerji nakil hatlarının altına ekilen tohumlarla gelen korungaların öncelikle ENH altına diri örtü gelmesi önlenerek, yangın önleyici tesis olması ve de aynı zamanda yöre halkından hayvancılık yapan vatandaşlarımız için beslenme kaynağı sağlanarak ülkemize katma değer sağlamıştır.

Durhasan ŞahinDurhasan Şahin