GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-08-2021 17:55   Güncelleme : 09-08-2021 17:55

DEBİ AKADEMİ’den Mezun İki Öğrenciden Biri Fen Liseli

Erdemli’nin Başarılı Eğitim Kurumu DEBİ AKADEMİ’den LGS’de büyük başarı sağladı.

DEBİ AKADEMİ’den Mezun İki Öğrenciden Biri Fen Liseli

NASIL BAŞARDILAR?

Debi Akademi’den yapılan açıklamada;

Okulumuzda anasınıfından 8. sınıf düzeyine kadar tüm öğrencilerimizin zihinsel, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık süreci de takip edilmektedir.

Bu süreçte akademik danışma kurulumuzla işbirliği içinde öğrencilerimizi bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak zihinsel, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu temelde kendileri için en uygun öğrenme ve çalışma stratejilerini uygulamaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimizin öğrenme stilleri, zeka türleri, ilgi ve yetenek alanları, bilişsel giriş özellikleri tespit edilerek LGS sınavlarındaki soruları çözmek için ihtiyaç duydukları eğitim sağlanmaktadır.

Uyguladığımız öğretim modeli ve LGS hazırlık programı sayesinde 2021 LGS’ de 18 öğrencimizin 8’i Fen Liselerini, 2’si Sosyal Bilimler Liselerini, 5’i Proje Okullarını ve Anadolu Liselerini kazandılar. 18 Öğrencinin 15’ini nitelikli okullara yerleştiren, nerdeyse her iki öğrenciden bir tanesini Fen Liseli yapan okul yönetimimizi, idaremizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyor; bu büyük başarıya imza atan öğrenci ve velilerimizi kutluyoruz.

Bu sonuçta yeni yaklaşımları temel alan Debi Akademi öğretim modeli ve uygulamaları öğrencilerimizin kitlesel olarak başarılı olmalarını sağlamıştır. Bu başarıya ulaşmak için kurumumuzda:

Her yıl olduğu gibi LGS sınavında her bir derse ilişkin sorulan sorular akademisyenler, uzmanlar, yöneticiler ve öğretmenlerden oluşan bir komisyonca analiz edilmiş ve sınavın özellikleri ve soruları çözmek için öğrencilerin öğrenmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

Bu kapsamda sınavın sadece sınava hazırlıktan çok öğretimin erken yıllarından itibaren derslerin tamamının sınavda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandıracak bir öğretimi gerekli kıldığı görülmektedir.

Sınava hazırlık çalışmaları sadece test çözmekten çok konunun mantığını anlama ve soruları çözmek için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri etkinlik temelli öğrenme mantığına dayalıdır.

Her öğrencinin başlangıç düzeyi belirlenerek ön koşul öğrenme eksikleri giderilmektedir.

Her öğrenci için okul RPD birimi tarafından belirlenen öğrenme stili ve zeka türüne göre bireysel çalışma ve ödevlendirme yapılmaktadır.

MEB ve Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen çerçeve programa göre kazanım temelli süreç izlenmektedir.

Her öğrenciye bireysel dönütler verilmekte ve öğrencinin öğrenme eksikleri giderilmektedir.

Haftalık, aylık, konu ve ünite ölçme değerlendirme uygulamaları yapılmaktadır.

Sınıf rehber öğretmeni, okul rehberlik birimi, veli ve öğrenci ekseninde doğru ve sürekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Her öğrencinin öğrenme gelişimi izlenerek akademik destekler sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenme stillerine göre kişiselleştirilmiş öğrenme ve çalışma stratejileri tasarlanmaktadır.

Oluşturduğumuz ölçme değerlendirme birimimizle Yeni Nesil Test Bataryaları geliştirilmekte, uygulanmakta, sınav sonuçları akademisyen ve öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilmekte, öğrencilerimizin yüksek kazanımlar elde etmeleri için stratejiler geliştirilmektedir. Bu doğrultuda:

Ek Ders,

Birebir Etütler,

Deneme Sınavları,

Mini Deneme Sınavları,

Konu Tarama Testleri,

Genel Tekrar Testleri

Beceri Temelli Yeni Nesil LGS Soruları Çözümü,

MEB Örnek Soruları Çözümü,

Geçmiş Yıllardaki LGS Sorularının Çözümü,

Branş Denemeleri,

Özet Konu Anlatımları, Soru Çözüm Ofisleri,

LGS kamp programları,

Motivasyon, Hedef Belirleme, Verimli ve Etkili Ders Çalışma Seminerleri

ile sınav hazırlık performanslarının arttırılması hedeflenmiştir.

Önümüzdeki öğretim yılında da bir yandan bu yıl sınava girecek öğrencilerimizi diğer yandan tüm öğrencilerimizin bulunduğu sınıf düzeyinde sınav için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaya yönelik öğretim etkinliklerimiz devam etmektedir.