GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-03-2021 16:52   Güncelleme : 02-03-2021 16:54

Mersin’de Hamidiye Kışlası tanıtıldı

Mersin Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi ortaklaşa “2021 Arkeoloji Buluşmaları” konulu etkinlikte Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Erim ve MEÜ Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Songül Ulutaş’ın birlikte hazırladığı “Mersin Hamidiye Kışlası” kitabı online sistemde tanıtıldı.

Mersin’de Hamidiye Kışlası tanıtıldı

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr Murat Özyıldırım ‘ın moderatörlüğünde sunumlar gerçekleştirildi.

Kitabın yazarlarından Dr. Mustafa Erim konuşmasında ‘’Kitap, sadece bir tarihî yapının tarihçesini anlatmak gayesiyle yazılmış bir kitap değil.Her medeniyetin kendi kültürünü gelecek kuşaklara aktarmada, dilden sonra en önemli aktarma yolunun mimari yapılar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kaybettiğimiz her yapının aslında geçmişte sahip olduğumuz medeniyetin konut anlayışını, askerî yapısını, dinî yapılarını ve bunun da hayatımıza etkilerini yeni bir hayat biçimini sunan yeni bir şehirleşmenin yolunu açtığını görüyoruz. Bu, yeni bir yapılaşmayı reddetmek anlamına gelmiyor, zaten geleneksel şehirlerin en büyük sıkıntısı, modern yapılarla geleneksel yapıları koruma arzusu arasındaki çatışmadır. Hamidiye Kışlası’nı ele almamızdaki en büyük nedenlerden birisi de yerine yapılmak istenen yapılaşmaya engel olmaktı” dedi.

Hamidiye Kışlası’nın yeniden yapılması konusunun tartışılması gerektiğini kitapta önerdiklerini belirten Erim şöyle konuştu:

‘’Bu sonucu verir mi bilmiyorum ama umarım verir. Kitabımızda Hamidiye Kışlası’nın yeniden inşasını teklif ettik. Bu, tabi kamuoyunda tartışılması gereken bir husus. Yapmaya çalıştığımız, Türkiye’de tarihi eserlerin katliamına karşı bir yapının geçmişini anlatarak, bunun karşısında direnmekti. Yapıyla ilgili Genelkurmay, Cumhuriyet ve Osmanlı arşivlerinde pek çok belge var. Hamidiye Kışlası’nın hafriyatına başlandığına, inşaatın tamamlandığına, yapının Hamidiye ismini nasıl aldığına dair elimizde pek çok belge var. Bütün bu belgeleri saklayan, koruyan bir toplumdan Hamidiye Kışlası’nı yıkan bir topluma nasıl dönüştük? Bence en çok konuşulması gereken husus bu.”

Dr. Öğretim Üyesi Songül Ulutaş da yaptığı sunumda amaçlarının Mersin tarihinde iz bırakmış bir yapı olan Mersin Hamidiye Kışlası’nın Osmanlıdan Cumhuriyete kadar bir miras olarak nasıl bir dönüşüm yaşadığını ortaya koyabilmekti diye belirtti.

Kışla binasının kurulduğu 1890’lı yıllardan, 1985’te yıkılışına kadar ve hatta yıkıldıktan sonraki dönemi de içine alan uzun bir süreci kapsadığını vurgulayan Ulutaş, ‘’Çalışmanın birinci bölümünde, Mersin’in de içinde bulunduğu bölgenin coğrafi ve tarihi önemi, Mersin’in kentsel ve mimari dokusu üzerine bilgi verilmiştir. Sonraki bölümde kışlanın kurulduğu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu durum hakkında bilgi verilerek bir arka plan çizilmeye çalışılmıştır. Osmanlı’da kışla yapıları ve mimarisi hakkında değerlendirme yapıldıktan sonra, yerel örnek olan Mersin Kışlası’nın tarihçesi ele alınmıştır. Kışla,I. Dünya Savaşı sürecinde Mersin Fransız işgali altındayken, Fransızlar tarafından tadilat yaptırılarak üs olarak kullanılmıştır. Gelişmeler, döneme ait görsellerle birlikte verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde bir süre Deniz Okullarına ev sahipliği yapmış olan kışlanın ne gibi faaliyetler için kullanıldığı anlatılmıştır. Bölümü daha değerli kılan kısmı Mersin Deniz Okullarında bulunmuş kişilerle yapılan sözlü tarih çalışmalarıdır. Tarihe tanıklık etmiş değerli insanların anıları, çalışmamızı zenginleştirmemizi sağlamıştır. Son bölümde kışla üzerine yapılan güncel tartışmalar değerlendirilmiştir. Bu bölümde kışlanın yıkım süreci ve kışla arazisinin imara açılması tartışmaları ile birlikte kışlanın yeniden inşa edilmesi üzerine düşünceler yer almıştır. Böylece kışlaya hem tarih içinden hem de bugünden bakılarak tarihsel gelişim süreci daha net anlatılabilmektedir” diyerek kışlanın tarihi sürecini anlattı.

Dr. Mustafa Erim ve Dr. Öğretim. Üyesi Songül Ulutaş’ın Mersin Hamidiye Kışlası’na ait tarihî fotoğraflar ve Osmanlıca belgeleri de dinleyicilerle paylaştıkları oturum, dinleyici sorularıyla birlikte yaklaşık iki saat devam etti. Toplantılar “2021 Arkeoloji Buluşmaları”, yeni bir konuyla 6 Mart Cumartesi günü yapılacak.