EKONOMİ
Giriş Tarihi : 16-11-2020 17:09

SGK İl Müdürü Ali Koç, Prim Teşviki, Pandemi Sonrası İşverenlere Önemli Bir Destek Oldu

SGK İl Müdürü Ali Koç, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakit Ücret Desteği uygulamalarından yararlanan işveren ve sigortalıların normal çalışmaya dönülmesi halinde 7252 sayılı kanunla 3 ay boyunca sigorta prim teşviki sağlandığını, böylece yaşanılan pandemi sonrasında normalleşmeye çalışan işverenlere önemli bir destek sağlandığnı söyledi.

SGK İl Müdürü Ali Koç, Prim Teşviki, Pandemi Sonrası İşverenlere Önemli Bir Destek Oldu

SGK İl Müdürü Ali Koç, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 tarihi itibariyle sosyal güvenlik uygulamalarına sigorta prim teşvik ve destekleri dahil edilmiştir. Sözkonusu prim teşviklerinden yararlanmanın en önemli şartlarından birisinin de işyerinde çalışanların sigortalı olarak bildirilmesi geldiği bilinmektedir." dedi. Çalışanlarını kayıt altına alan işverenlerin bu teşvikle hem sigorta primlerini olması gerekenden daha az tutarda ödediklerini hem de sağladıkları istihdamla kendileri açısından katma değer yaratılmasını sağladığını söyleyen Ali Koç," Dünyanın geçirmekte olduğu pandemi sürecinde de Sosyal Güvenlik Kurumu işverenleriyle birlikte hareket etmekte ve mevcut istihdam seviyesinin korunabilmesi için çeşitli teşvik ve destek uygulamalarını hızlı bir şekilde yürürlüğe koymuştur. Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakit Ücret Desteği uygulamalarından yararlanan  işveren ve sigortalıların normal çalışmaya dönülmesi halinde 7252 sayılı kanunla 3 ay boyunca sigorta prim teşviki sağlanmış, böylece yaşanılan pandemi sonrasında normalleşmeye çalışan işverenlere önemli bir destek sağlanmıştır." şeklinde konuştu.

2016 yılından itibaren her yıl yeniden belirlenen oranda işverenlere asgari ücret desteği verildiğini belirten Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü."Çalışan her sigortalı için hesaplanan destek işverenlerimizin ödemesi gerektiği prim borcundan düşülmüştür Ancak bu destekten de yıllar bazında yararlanmanın temel şartı hem çalışanların sigortalı olarak bildirilmesi hem de sigortalı olarak bildirilenlerin gerçek kazançları üzerinden bildirimlerinin sağlanması gerekmektedir. Aksine bir tespit yapılması halinde işyerlerimiz teşviklerden yasaklı hale gelebilecek, idari para cezalarına maruz kalacakları gibi sağlanan desteklerinde geri alınması söz konusu olabilecektir.Bu itibarla işverenlerimizin çalışanlarını sigortalı olarak gerçek kazançları olarak kayıt altına alması halinde uygulanmakta olan tüm prim teşvik ve desteklerden yararlanabilecek böylelikle daha düşük miktarda prim ödeyecekler ve öngörülen desteklerden de yararlanabileceklerdir."