EKONOMİ
Giriş Tarihi : 11-06-2020 12:27

Mersin İşkur'dan İşyeri Açmak İsteyen Engelli ve Hükümlülere Hibe Desteği

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş arayan ve işverenlerin yanında dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik hayata uyumlarının arttırılması, işgücü piyasasında istihdam edilmeleri ve kendi işlerini kurmalarına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Mersin İşkur'dan İşyeri Açmak İsteyen Engelli ve Hükümlülere Hibe Desteği

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt yapmış olduğu açıklamada; kurum olarak özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelli, eski hükümlü, kadınlar, gençler başta olmak üzere bu grupların işgücüne dahil olmaları amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı gibi hizmetleri sunduklarını belirtti.

Engelli vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliğini artırmak ve firmalara ulaşım konusunda kolaylık sağlanması amacıyla her hafta Perşembe gününü engelli seçmelerine ayırdıklarını, bunun yanında engelli vatandaşlarımızın iş başvurularındaki etkinliğinin arttırılması amacıyla İş Kulübü liderlerince iş arama becerileri eğitimi verilerek kurumsal olarak destek sunduklarını söyledi.

Engelli vatandaşlarımıza verdikleri hizmetin bununla sınırlı olmadığını; İŞKUR Kendi İşini kurmak isteyen Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik 2020 yılı/2. Dönemine ait hibe proje başvurularının kasım ayı itibariyle başladığını, Engelli ve Eski Hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verdiklerini belirten Bozkurt;

“Proje sunmak isteyenlerin www.iskur.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayarak 08 Haziran 2020 tarihinden itibaren 17 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ve Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur Hizmet Merkezlerine ve bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize elden teslim etmeleri gerektiğini belirten BOZKURT Ayrıca Projeden yararlanmak isteyenlerin İl Müdürlüklerinden Proje desteği hakkında gerekli bilgileri alabileceklerini, Hibe proje desteğinin Engellilerin ve Eski Hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaçlandığını, Proje desteği kapsamında Engellilere 65 bin liraya kadar hibe desteği, eski Hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (44 bin 145 lira) kadar iş kurma desteği sunulacağını söyledi.

Engellilerin İstihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projelere de destek verileceğini belirten BOZKURT; Engellinin bir işyerinde istihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeleri, İŞKUR’a kayıtlı olan tüzel kişiliklerin sunabileceğini, Proje sunacak tüzel kişiliklerin (belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.) projenin uygulanacağı ilde kurulu olması (merkez veya şube olarak) gerektiğini ifade etti.

 

Proje başvurusunda bulunmak isteyen Engelli kişilerde aranan özellikler şöyle:

1- İŞKUR’a kayıtlı olmak,

2- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,

3-18 yaşını tamamlamış olmak,

4- KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Proje başvurusunda bulunmak isteyen Eski Hükümlü kişilerde aranan özellikler şöyle:

1- İŞKUR’a kayıtlı olmak,

2- 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Eski hükümlü olmak,

4- KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilecektir.

Detaylı Bilgi için: Alo 170

444 7587

231 15 09

suleyman.sanli@iskur.gov.tr