SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-09-2019 19:04

Erdemli’de Halk Sağlığı Haftası Etkinliği

3-9 Eylül arası ‘Halk Sağlığı Haftası’ olması sebebiyle Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan stant da Kanser Tarama, çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı personelleri, Fizyoterapist, Çocuk gelişimci, Psikolog ve Sosyal Çalışmacı katılarak vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Erdemli’de Halk Sağlığı Haftası Etkinliği

Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan Halk Sağlığı Haftası boyunca yapılan etkinliklerde şunlar yapıldığı bildirildi.

“Cumhuriyet Meydanında kurulan Stant da Kanser taramaları, anne - çocuk sağlığı, ruh sağlığı ,evlilik danışmanlığı, gebelere yönelik bilgilendirme çalışmaları, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı, Çocuk gelişimi, gibi konularda vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgi verildi. Ayrıca Stant da katılan personeller Erdemli ilçe sağlık müdürlüğünde verilen hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi verdiler.

FİZYOTERAPİST

Çocukluktan yaşlılığa kadar tüm yaş dönemlerinde fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasının önemini vurgulayarak kardiovasküler hastalıklar, solunum hastalıkları, kanser, Obezite, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklarda risk faktör eğitimi,sağlıklı hayat davranışlarının geliştirilmesi,statik ve çalışma postür bozukluklarının postüral farkındalık eğitimi, kişiye özel egzersiz programlarıyla sağlığın korunması ve geliştirilmesi hizmetleri vermekte olduklarını belirtti..Erdemli SHM de gebeliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gebelik yogası, obeziteyle mücadele kapsamında egzersiz grupları,insülin direnci olan kilolu çocuklar ve diyabetli çocuklarla egzersiz grupları,postüral farkındalık eğitimi kapsamında yoga grup dersleri yapılmaktadır.Tüm hizmetlerimiz ücretsizdir.

ÇOCUK GELİŞİMCİ

0-18 yaşındaki çocuklar ile çalıştığını ve 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel olarak değerlendirdiğini söyledi. Gelişimsel takibin bebeklikten başlayıp yaşam boyu devam ettiğini ve erken müdahalenin önemini vurguladı.

Ayrıca; tuvalet eğitimi, alt ıslatma,  dil konuşma bozukluğu, yemek yeme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, kardeş kıskançlığı, davranış problemleri (öfke nöbetleri, ağlama, tırnak yeme vb) bu konularda sorun yaşayan aile ve çocuklara hizmet verdiğini belirtti.

SOSYAL HİZMET UZMANI

 Aile ve evlilik hayatındaki sorunlarda, Evlilikte ve Aile içi iletişim çatışmalarında, Evlilik öncesinde çiftlerin sorunlarına yanıt bulamadıkları durumlarda, Evlilikte yaşanan problemlerin çözüme ulaşamadığı durumlarda, Ekonomik problemlerden kaynaklı sorunlarda, Ayrılık ve boşanma sürecinde, Aile içi şiddet, Madde ve alkol bağımlılığında ihtiyaç duyan bireylere yönelik birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirdiğini belirtti.                                                                           

PSİKOLOG

Halk Sağlığı Haftası kapsamında açılan standa psikologlar, vatandaşlara Sağlıklı Hayat Merkezinde vermiş olduğu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme çalışması yapmışlardır. Bu çalışmalar, Bireysel danışmanlık, çift görüşmeleri, aile görüşmeleri ve koruyucu ruh sağlığı hizmetleridir. 1.Basamak sağlık hizmetleri kapsamında kişilerin sağlıklarının bozulmaması ve ruh sağlıklarını geliştirmeleri için her türlü bilgilendirme, gözlem, danışmanlık ve görüşmeler yaparlar.

 

KANSER BİRİMİ (KETEM)
(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)
KETEM'ler "Erken teşhis hayat kurtarır!" prensibiyle yola çıkarak meme, serviks (rahimağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmektedir.

KETEM'ler toplumun kanser ve kanserde erken teşhis ile taramanın önemi hakkındaki farkındalığını eğitim yoluyla artırmak, erken yakalanabilir kanserlerde erken teşhis ve toplum tabanlı tarama faaliyetlerini yürütmek, bulunduğu ilde kanser kontrolünde etkin rol almak, tüm bu faaliyetler sonucunda da önlenebilir ve erken yakalanabilir kanserlerin morbidite ve mortalitesini azaltmak amacıyla kurulmuştur.

Tarama kapsamında yürütülen hizmetlerin tamamı ÜCRETSİZDİR.

KETEM hizmetlerinin büyük bir bölümünü farkındalığı sağlamak amacıyla düzenlenen Halk Eğitimleri ve Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerini içermektedir.
KETEM'lerin en önemli amaçları toplumda kanser konusunda farkındalık yaratmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri, tarama programları hakkında bilgilendirerek kanserden korunmayı ve taramaları gerçekleştirmektir.

Böylece vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürerek ileriki yıllarda kansere yakalanma riskleri azaltılabilmektedir.
Kanser Taraması Nedir?
Kanser taraması, kanseri, tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde yakalamak için test ve muayene yapılmasıdır. Tarama yöntemleri hastalığın başlaması ile hastalığın görünür bir belirti verdiği ana kadar olan süreçte uygulanır.
Her kanser türü için etkin bir tarama yöntemi maalesef bulunmamaktadır.

Ülkemizde kanser tarama hizmetleri etkinliği tüm dünyaca kabul edilmiş yöntemlerle, etkin olduğu kanser türlerine yönelik sürdürülmektedir.

KETEM'lerde yürütülen kanser tarama hizmetleri aşağıdaki gibidir:
1)  Meme Kanseri Tarama Standartları :
a- 40-69 yaş grubu kadınlar hedef gruptur.
b- Mamografi çekimi ile meme kanseri taraması yapılır.
c- Taramanın aralığı 2 yıl olmalıdır.
2) Serviks (Rahimağzı) Kanseri Tarama Standartları:
a- 30-65 yaş grubu kadınlar hedef gruptur.
b- Smear ve HPV Testi ile serviks kanseri taraması yapılır.
c- Smear taramaları 5 yılda bir tekrarlanmalı, son iki testi negatif (normal) olan 65 yaş kadınlarda tarama sonlandırılır.
3)  Kolon (Kalınbarsak) Kanseri Tarama Standartları :
a- 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler hedef gruptur.
b- “Gaitada Gizli Kan Testi” (GGK) ile kolon kanseri taraması yapılır.
c- 2 yılda bir test tekrarlanmalıdır.
d- 10 yıl arayla kolonoskopi tetkiki yapılmalıdır.

ÇEKÜS BİRİMİ(Çocuk  Ergen Kadın Üreme Sağlığı Birimi)

Gebe Bilgilendirme Sınıfı olduğu ve bu sınıflarda gebelerin;doğum öncesi,doğum,doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak,anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi ağrı yöntemi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya  yönelik eğitimlerin olduğu anlatılmıştır. Vatandaşlarımıza anne ve bebeklerin diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altında olduğu, çocukların bir ülkenin geleceği ve umudu olduğu,bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyüme ve gelişmeleri için en uygun ortamların hazırlanması, geleceğe dönük  fiziksel,ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması vurgulanmıştır.Ülkemizde doğan her bebekten alınan topuk kanı ile,zeka geriliğine ve ağır sekelllere neden olabilecek fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği ve kistikfibroz hastalıkları tarandığı, İşitme  kayıpları,görme kusurları ile bazı göz hastalıkları ve kalça çıkıklığı açısından taranarak erken tanı ile tedavi edilebileceği bu yeni doğan tarama programları ile her yıl 12 binden fazla bebeğin yaşama sağlıklı başlama ve hayatını sağlıklı olarak sürdürme şansına sahip olmaktadırlar.