EĞİTİM
Giriş Tarihi : 09-03-2019 16:21   Güncelleme : 09-03-2019 16:21

DEBİ Akademi’den Özel Yetenek, Beceri ve Bursluluk Sınavı

Debi Akademi Genel Koordinatörü Burak Burakgazi bir basın toplantısı yaparak 16-17 Mart günleri Debi Akademide özel yetenek ve beceri ile bursluluk sınavı düzenleyeceklerini ve ilkokul 1’den 7. Sınıfların bu sınava katılabileceklerini söyledi.

DEBİ Akademi’den Özel Yetenek, Beceri ve Bursluluk Sınavı

Burakgazi yaptığı açıklama şunları söyledi: “Debi Akademi olarak 16 Mart Cumartesi günü ve 17 Mart Pazar günü Erdemli genelinde DEĞİŞEN DÜNYA YETENEKLER VE BECERİLER SINAVI ismi ile okulumuzda bursluluk sınavı düzenleyeceğiz. Size bu bursluluk sınavı ile alakalı birtakım bilgiler vermek istiyorum.

Öncelikle okulumuzda uyguladığımız öğretim programı “Vizyon 2023” belgesi ile oldukça uyumludur. Debi AKADEMİ ’de çocuklarımızın bilgi ve becerilerini, yeteneklerini, öğrenme stillerini ve zekâ alanlarını çok yönlü olarak geliştirmeyi amaçlayan öğrenci merkezli bir öğretim programı uyguluyoruz. Bu temelde çocukların becerilerini, yeteneklerini, öğrenme stillerini ve zekâ alanlarını tespit etmek ve ölçmek için Akademik Danışma Kurulumuzun desteğini almaktayız. Şuan okulumuzdaki bütün öğrencilerimizin hangi zekâ türüne ve nasıl öğrenme stiline sahip olduğunu biliyoruz.

“Vizyon 2023” belgesinde yer alan ifadeye göre artık çocuklarımızın sadece kazanımları değil aynı zamanda yeteneklerinin ve becerilerinin de geliştirilmesi önem arz etmektedir. İstedik ki Debi AKADEMİ ‘de akademik danışmanlarımız ve rehberlik servisimizce geliştirdiğimiz farklı beceri ve yetenekleri ölçen bir testi ERDEMLİ ’deki çocuklarımızın da eğitim süreçlerine katkı sağlamak için uygulayabilelim.

Yenilenen öğretim programında Türkiye Yeterlilikleri Çerçevesinde sekiz anahtar yetkinliğinin ön plana çıktığı görülmektedir. 2 Haziran 2018 tarihli LGS sınavında yer alan matematik sorularının ölçmeyi amaçladığı bilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurduğumuzda çocuklarımızın sadece kazanımları değil aynı zamanda gelişim özelliklerine uygun becerileri ve yetenekleri geliştirmek de önem arz ediyor. Debi AKADEMİ ’nin öğretim modeli, atölyeleri ve öğrenme stillerinin tamamı bu minvalde çocuklarımızın çok yönlü olarak becerileri ve yeteneklerine katkı sağlamaktadır. Yapacağımız “Yetenekler ve Beceriler Sınavı” ile çocuklarımızın sadece kazanımlarını değil aynı zamanda güçlü oldukları yetenek alanlarını ve sahip oldukları becerileri bilimsel bir temelde görme imkânı bulacağız. Bu sınavla öğrencilerin sayısal akıl yürütme, görsel okuma, kod çözme, sözel akıl yürütme, görsel uzamsal düşünme, parça-bütün ilişkisi, dikkat ölçme, muhakeme beceri ve yeteneklerini ölçerek değerlendirme imkânı bulacağız. Sınav sorularının tamamı Debi Akademi’nin Akademik Danışma Kurulu üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Akademik Danışma Kurulumuz; üstün zekâlılar ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle çalışan, öğretim programları geliştiren, MEB’e program yazan ve tüm bu alanlarda akademik düzeyde araştırmalar yapan akademisyenlerden oluşmaktadır. Uygulayacağımız sorular, Debi AKADEMİ için akademisyenler tarafından özgün olarak hazırlanmış özel bir sınav olacaktır. Bu sınav sistemi ulusal ölçekte PISA ve TIMMS ile benzerlik göstermektedir. Sınav sonucunda öğrencilerimize yine akademik kurulumuz tarafından bilimsel temelli bir sınav-sonuç değerlendirme raporuyla geri bildirimde bulunulacaktır. Bu sınavın sonuçlarının geri bildirimiyle sınava giren öğrencilerimiz kendilerini sağlıklı bir şekilde tanıma ve değerlendirme, velilerimiz ise çocukları ile ilgili akademik yönlendirme kararlarında bilimsel bir farkındalık kazanacaklardır. Sınava giren öğrencilerimizin sınav sonuçlarını okullarının rehberlik birimine göndererek çocuklarımıza hangi beceri ve yeteneklerine yardımcı olabilecekleri ve geliştirebilecekleri konusunda bir rapor sunacağız. İlk açıldığımızdan itibaren birinci görevimizin 21. yy beceri ve yeteneklerini geliştirmek temelinde ERDEMLİ ‘ye hizmet etmek, ERDEMLİ’ nin eğitim ihtiyacını gidermek olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim.

Bu şekilde öğrencilerin güçlü olduğu beceri ve yetenek alanlarını tespit ederek ERDEMLİ’ nin bir eğitim ihtiyacını da gidermiş olmanın gururunu yaşayacağız.

Sınavımız 16 Mart Cumartesi günü ortaokullar için 5, 6 ve 7. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanacaktır. 17 Mart Pazar günü de ilkokullar için 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeyinde uygulanacaktır. Ayrıca her sınıf düzeyinde ilk üçe giren öğrencilere eğitim bursu imkânı sunacağız.

Birinci olan öğrencileri %75, ikinci olan öğrencileri %50, üçüncü olan öğrencileri %25 eğitim bursu ile ödüllendireceğiz” dedi.

Debi Akademi’de yapılan açıklamada Okul Müdürü Duran Akar ve öğretmenlerde hazır bulundu