GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-06-2018 17:24   Güncelleme : 27-06-2018 17:24

Başkan Işık, “İmarı Barışı Süreci Başladı”

Erdemli Mimarlar ve Mühendisler Derneği Başkanı Osman Işık; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Resmi Gazete’de yayınlanarak 18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren ''İmar Barışı Düzenlemesiyle'' ilgili bilgi verdi.

Başkan Işık, “İmarı Barışı Süreci Başladı”

Bir süredir gündemde olan ve tüm Türkiye’de geniş bir kesimin yararlanması beklenen İmar Barışı Düzenlemesi hakkında bilgi veren Başkan Işık;'' Geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu’ndan yasa geçmişti.Bu süreçte Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından koordinasyonu yapılacak düzenlemeyle kayıt altında olmayan yapılar “Yapı Kayıt Belgesi” alabilecek dedi. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.'' diye belirtti.

İmar barışının hedeflerini anlatan Başkan Işık;'' Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. Yapılan inceleme neticesinde  ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’nin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Vatandaşla Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini bir çok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir.Fabrika,işyerleri ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.'' dedi.

Yapı kayıt belgesi bedeli ve harç hesabı hakkında da bilgi veren ve vatandaşların aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak isteyen Erdemli Mimarlar ve Mühendisler Derneği Başkanı Osman Işık; '' Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanacak olup bu toplam maliyetin ticari kullanımlarda %5, konutlarda  ise %3 ‘ü olacak şekilde hesaplanacaktır. Müracaatlar ekim ayının sonuna kadar yapılabilecek, harç ödemelerinde son tarih 31 Aralık 2018 olacak. Yani başvuru sırasında ödeme zorunlu olmayacak.''dedi.

Kat mülkiyeti hakkında da bilgi veren Işık; ''Çeşitli nedenlerle birçok binaya iskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmesine olanak sağlıyor.Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecek olup bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecek.'' dedi.

Hazine Taşınmazı üzerindeki yapılara da değinen Başkan Işık;'' Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesi gerek.''şeklinde konuştu.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELER

İmar barışının sağlayacağı faydalara oldukça ayrıntılı değinen Başkan Işık; ''İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecektir.Yapı Kayıt Belgesi alan ve yıkım kararı bulunan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri almakla yükümlüdür.Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Başvurular bölgemizde fiilen 18 haziran 2018 itibariyle başlamış  olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.''şeklinde anlatan Işık; Vatandaşların özellikle beyanların yanlış yapılması durumunda çok ciddi cezalarla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi aşamasında yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçundan yargılanma talep edilebilecek. Kanuna göre, yalan beyan için 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilebiliyor. Ve devlete ödenen yapı kayıt belgesi harcı parası iade edilmiyor.'' dedi.

Bu noktada yapının metrekaresi, sınıfı, adresi konusunda doğru bilgiler verilmesi ve yapıldığı tarihin 31.12.2017 tarihinden önce olması gerektiğini belirtti. Bu konuda Mimar ve Mühendislerden teknik bilgi alınmasının faydalı olacağını söyledi.