15 MAYIS 2021 Cumartesi 07:17
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-11-2017 14:38   Güncelleme : 02-11-2017 14:38

Mersin'e 500 Bekçi Alınıyor

Mersin ve ilçelerine toplam 500 mahalle bekçisi alınacak, işte şartları

Mersin'e 500 Bekçi Alınıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde; "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Mersin İli Akdeniz İlçesine 110, Mezitli İlçesine 80, Toroslar İlçesine 110, Yenişehir İlçesine 100 ve Tarsus İlçesine 100 olmak üzere mülki sınırları içerisinde toplam 500 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

16-30.11.2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacak başvurularda adaylarda;

 1. Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 3. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
 4. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlabelgelemek,
 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
 7. Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
 8. Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
 9. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
 10. En az 167 cm boyunda olmak,
 11. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,752=26şartları aranmaktadır.

Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.

Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.

Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

11-15/12/2017 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınav ve 24/12/2017 tarihinde yapılacak olan yazılı sınava katılacak adaylar;

 • T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
 • Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum belgesi,
 • 4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
 • Adli sicil belgesi,
 • Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 • Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                   

İŞTE BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                                                   .................. KAYMAKAMLIĞINA

 

 

            …………… Kaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına başvurmak istiyorum.           

Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.

            Valilik internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak muhtemel duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.

            Alım ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt ediyorum. …/…/20…

 

 

İmza

Adı Soyadı

 

Başvuru Sahibinin;

Adı Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

Doğum Yeri/Tarihi

 

Medeni Durumu

 

İkamet Adresi

 

 

 

Telefon Numarası

 

E-mail Adresi

 

Mesleği/Yaptığı İşler

 

Askerlik Durumu

 

Öğrenim Durumu

 

Adli Sicil Kaydının Olup Olmadığı

 

Lisede Hazırlık Okuyup Okumadığı

 

 

 

Ek       :

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
 3. Askerlik Durum Belgesi,
 4. 4,5x6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
 5. Adli Sicil Belgesi,
 6. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 7. Hazırlık Okumuş ise Belgesi.
NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA