EĞİTİM
Giriş Tarihi : 31-08-2017 14:49   Güncelleme : 31-08-2017 14:49

Açık lise başvuruları Halk Eğitime yapılacak

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Ömer Okur, açık lise başvurularının Halk eğitim Merkezine yapılacağını bildirdi.

Açık lise başvuruları Halk Eğitime yapılacak

Açık liseye gitmek isteyenlerle iligili bilgi veren Okur, Açık Öğretim Lisesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem  yeni kayıkların 15 Eylül  2017  tarihine kadar   Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce  yapılacağını belirtti. 

Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise bizzat kendilerinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

1- İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

2-Bakanlığa bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel Anadolu ve Fen liseleri ile Meslek Liselerinden ayrılanlar.

3- Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

4-Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar  başvuru yapabilirler.

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Ömer Okur,  Açık Öğretim Lisesine  Kayıt Başvurusu yapacakların şu evrakları getirmeleri   zorunlu olduğunu belirtti.

e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan, · Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, · T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır)

e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin;

 İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden; · T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, · Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, · İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir.

Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden; · T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, · Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, · Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı, · T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, İstenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden; · T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, · Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, · Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) Denklik belgesini kaybedenler, denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile müracaat edebilirler. · T.C kimlik numarası olmayanlardan, Kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi); · T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, · Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, · T.C kimlik numarası olmayanlardan kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden; (Tasdiknameli Form C işlemi); · T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, · Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı, · Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe, · T.C Kimlik Numarası olmayanlardan kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Ömer Okur,  Açık Öğretim Lisesine   Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olacağı durumları şu şekilde sıraladı:  

Sınav Bedeli ödenmemiş ise, b) Sınav Bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt için başvurmamışsa, c) Kayıt için istenen belgeler ile belgelerde yazması gerek bilgilerde eksiklik var ise, ç) Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise, d) Sınav Bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse, bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez. Eksik belge veya bilgi olmasına rağmen kaydı alınmış ise bu öğrencilerin kayıtları silinir. Kaydı alan kurum tarafından alınmış olan belge var ise bu belgeler iade edilir.

Askerlik Ertelemesi İşlemleri

 Askerlik kanununda (1111 - 35 /c) yapılan değişiklikle Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir. Askerlik çağında ki öğrencilerimiz; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden alacakları onaylı “Ek.C2” formuyla askerlik şubelerine tecil (erteleme) başvurusunda bulunabilirler.

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Ömer Okur,  Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi hakkında da şunları söyledi.

Öğretim Sistemi, Ders Seçimi ve Kitapların Alınması; Öğretim Sistemi a) Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Program ortak ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız 3 dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda başarılı oldukları derslerin kredisini kazanmaktadır. b) Milli Eğitim Bakanlığının Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında 2010- 2011 eğitim öğretim yılı itibarı ile tüm okullarda öğrenciler, Alansız (Alan Yok) olarak eğitim almaktadır. Açık Öğretim Lisesine halen devam eden ve kayıt yaptıracak her öğrenci bu uygulamaya tabidir. c) Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler; ilk kayıt oldukları dönem hariç, her dönem kayıt yenileyerek yapılacak olan sınavlara katılabilirler. 3. dönem sınavlarına ise sınav tarihinin ilk günü itibariyle 17 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almış olanlar kayıt yenileyerek katılabilmektedir.

Ortak Dersler;

Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken zorunlu derslerdir. • Öğrenci ortak dersleri başarmak ya da muaf olmak durumundadır. (Öğrenci, bir “ortak” dersten 3 kez sınava girip başarısız olduğu takdirde, o dersten muaf sayılır.) • Öğrenci muaf olduğu dersin kredisini alamaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir. • Öğrenci “Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı” dersini başarmak zorundadır. Bu dersten muaf olunamaz.

Seçmeli Dersler; • Seçmeli dersler, alınması zorunlu olmayan, gerekli toplam krediyi tamamlamak için ortak derslerin yanında öğrencinin isteğine bağlı olarak alınan derslerdir. • Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci o dersi istediği takdirde tekrar alabilir veya onun yerine başka seçmeli ders seçebilir.

 Kredi; Müfredat programında belirtilen derslerin haftalık ders saati sayısı o dersin kredisini ifade eder. • Öğrenciler, başardıkları derslerin kredilerini kazanmaktadır. •

Toplam Kredi: Öğrencinin tasdikname/denklik belgelerinde getirdiği derslerin kredileri ile Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kazandığı kredilerin toplamıdır.

Açık Öğretim Lisesi Mezuniyet Şartları;

• Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, • Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, • Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.

Ders Seçimi;

Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “https://aio.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.

 

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yatıracakları ücretler ile ilgili olarak ; Yeni Kayıt yaptıracak adaylar , kayıt alınan tarihler arasında 30 TL kayıt ücretini yatırmak için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine başvururlar. Ayrıca adaylar kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin vereceği hesaba da 10 TL yatıracaklar.

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Ömer Okur,   Öğrencilerimiz Sınava en geç 55 gün kala, öğrenci numarası ve şifresiyle Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek, isterse sınav merkezini değiştirebilir. Bu nedenle öğrencinin mutlaka sınav merkezini kontrol ederek sınava girmek istediği merkezi seçmesi ve doğruluğundan emin olması gerekmektedir. Sınavlarda;  Her dersten 20 soru sorulmaktadır,  Her soru 4 seçenekli olup her doğru cevabın değeri 5 puandır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).  Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

2017 – 2018   Eğitim - Öğretim yılında Açık Öğretim Lisesine  yeni kayıt yaptıran  öğrenciler ders seçimlerini öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak www.aol.meb.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.  Ders seçimi yapan öğrenci seçmiş olduğu derslere ait çıktıyı sistem üzerinden alarak Halk Eğitimi Merkezi  Müdürlüğümüzden  kitap çıktısıyla birlikte müracaat ederek kitaplarını alabileceklerdir.  Çeşitli sebeplerle  örgün ortaöğretime devam edemeyen  herkesi Açık Öğretim Lisesine bekliyoruz. Kayıtlı ve yeni kayıt  yaptıracak  tüm  öğrencilerimize başarılar dilerim’’ dedi.

 
 
NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Alanyaspor616
 • 2Fenerbahçe614
 • 3Galatasaray610
 • 4Fatih Karagümrük68
 • 5Çaykur Rizespor68
 • 6Kasımpaşa68
 • 7Antalyaspor68
 • 8Yeni Malatyaspor68
 • 9Göztepe67
 • 10BB Erzurumspor57
 • 11Başakşehir FK67
 • 12Beşiktaş57
 • 13Gaziantep FK67
 • 14Sivasspor57
 • 15Hatayspor47
 • 16Konyaspor56
 • 17Kayserispor56
 • 18Trabzonspor65
 • 19Denizlispor65
 • 20Gençlerbirliği54
 • 21MKE Ankaragücü41
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Yeni web sitemizi beğendiniz mi?
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA